Hyvä työpaikka opiskelijalle?

Hyvä työpaikka opiskelijalle?

Kysyimme opiskelijoilta heidän ajatuksiaan työelämästä, opiskelusta ja oppilaitosyhteistyöstä ylipäänsä. Vastausten pohjalta kokosimme kysymyslistan, jonka avulla jokainen yritys, joka haluaa rekrytoida opiskelijoita tai yritys, joka haluaa sitouttaa opiskelijoita yritykseen töihin, voi käydä läpi ja tarkastella toimintaansa opiskelijan silmin. Tsekkaa onko teidän yrityksenne hyvä työpaikka opiskelijalle!

Onko yrityksessänne mahdollisuus oppia?

Opiskelijat haluavat ehdottomasti saada enemmän kokemusta työelämästä opiskellessa. Opintojen aikana tehdyt työt mahdollistavat sen, että opitut asiat konkretisoituvat. Opiskellessa olisi parasta tehdä kursseilla sellaisia projekteja, joista saatuja meriittejä voi käyttää hyväksi esimerkiksi töitä hakiessa.

Onko yrityksenne opiskelijaystävällinen?

Haastateltujen opiskelijoiden mukaan opiskelijaystävällinen työnantaja on ennen kaikkea kahta asiaa: joustava ja ymmärtäväinen. Joustavuutta tarvitaan, jotta aikataulut saadaan soviteltua opiskelun kanssa yhteen. Ymmärtäväisyyttä puolestaan tarvitaan, jotta voidaan antaa mahdollisuus joustamiseen.

Onko teillä töitä opiskelijoille opintojen ohelle?

Opiskelijat haluavat opintojen oheen opintoja tukevia töitä, eli mieluiten omaan alaan liittyviä. Energiaa pitää myöskin jäädä opiskelulle, joten esimerkiksi osa-aikainen työ on paras opiskelijalle.

Onko teillä töitä vastavalmistuneille opiskelijoille?

Opiskelijat etenkin haluavat työpaikan, jossa voivat vielä opiskelun jälkeenkin kehittyä ja saada haastetta. Opiskelijat haluavat päästä todistamaan omaa kerrytettyä osaamista. Valmistumisen jälkeen etsitään myös sellaista työnantajaa, jota voi yrityksenä arvostaa.

Haluavatko opiskelijat olla yrityksessänne töissä?

Opintojen jälkeen opiskelijat ovat valmiita antamaan täyden panoksensa työhön ja he ovat valmiita keskittymään tekemiseen. Opiskelijat,  kuten kuka tahansa muukin, haluavat työskennellä firmassa, jossa huolehditaan ja välitetään.

Tsekkaa opiskelijahaastattelut Tiituksen Facebookista, Twitteristä tai LinkedInistä. Löydät videot tunnisteella #löydäosaaja.

Jos teidän yrityksessänne on töitä tarjolla opiskelijoille, käy ilmoittamassa niistä Tiituksessa tai hae suoraan Haavi-palvelun avulla paras tulevaisuuden osaaja!

TET-jakso voi pelastaa nuoren syrjäytymiseltä

TET-jakso voi pelastaa nuoren syrjäytymiseltä

STTK:n viime elokuussa tekemän kyselyn pohjalta todettiin nuoren syrjäytymisen olevan niin vakava asia yksilölle ja yhteiskunnalle, että kaikki keinot on otettava käyttöön sen ehkäisyssä. Eri arvioiden mukaan Suomessa on tällä hetkellä jopa 100 000 nuorta syrjäytyneenä ja kuilun oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Me Tiituksella uskomme, että yksi konkreettinen keino nuorten syrjäytymisen estämiseen on mielekäs työelämään tutustumisjakso eli TET-jakso ja sen monipuolinen kehittäminen.

TET-jaksoon liittyy paljon vanhanaikaisia käsityksiä ja stereotypioita. Tämän vuoksi se nähdään valitettavan monesti irrallisena ja vähäpätöisenä asiana. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että luvattu TET-paikka nuorelle on peruuntunut viime hetkellä, nuorta on pidetty lähinnä ”paperipainona” yrityksessä ja TET-jakson päätyttyä yhteydenpito on loppunut kuin seinään. Tämä aiheuttaa niin opinnonohjaajissa, nuorten huoltajissa kuin häneen liittyviin sidosryhmissä huolia ja murheita. Yrityksillä ongelma kääntyy toisinpäin: TET-jaksolle haluttaisiin kyllä ottaa nuoria, mutta etenkään pk-sektorin yrityksillä ei ole käsitystä mitä kautta lähteä lähestymään naapurissa olevaa yläkoulua. Suora yhteydenpito kouluun on haastavaa TET-jakson aikana ja monesti ei tiedetä, mitä nuoren kanssa voisi TET-jaksolla tehdä.

TET-jakso voi aidosti olla nuoren elämän ainoa kontakti työelämään – saamalla kipinän TET-jakson kautta hän voi innostua opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä alalla tulevaisuudessa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi yrityksen tulisi nähdä tämä mahdollisuutena – tarjoamalla mielekkään TET-jakson nuorelle yritys on hyvinkin saattanut pelastaa sekä nuoren että yrityksen tulevaisuuden. Mielekkään TET-jakson kautta nuori inspiroituu ja hänestä voi hyvin tulla myöhemmin yrityksen työntekijä – ehkä johtajakin. Onhan tämä nuori osa tulevaisuuden työvoimaa, jota kaikki yritykset Suomessa tarvitsevat. Sen vuoksi TET-jaksoa ei tulisi nähdä irrallisena kokonaisuutena, vaan mahdollisuutena turvata eri alojen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa ja samalla tehokkaasti ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Tetjakso.fi-sivusto kokoaa yhteen kaiken, mitä sinun tulee tietää TET-jaksosta. Lue sivustolta lisää myös Tiituksen Tetti-sovelluksesta, joka helpottaa TET-jakson koordinointia.

10 syytä käyttää Tiitusta oppilaitoksessa

10 syytä käyttää Tiitusta oppilaitoksessa

Tiitus on rakennettu helpottamaan oppilaitoksen ja työelämän välisiä kumppanuuksia ja mahdollistamaan jokaiselle yritykselle hyvä ja toimiva oppilaitosyhteistyö. Tiituksen käyttöönotto on oppilaitoksessa helppoa ja vaivatonta, sillä Tiituksen asiakastuki palvelee opiskelijaa, oppilaitosta ja työnantajaa kaikissa tietohallinnollisissa kysymyksissä. Erilaisia syitä ja lisäarvotekijöitä löytyy lukuisia, mutta halusimme listata mielestämme 10 tärkeintä syytä ja perustelua sille, miksi Tiitus tehostaa oppilaitoksen työ- ja urapalveluiden toimintaa.

1) Palvelun räätälöinti
Tiitus räätälöidään aina oppilaitoksen omien toiveiden ja graafisen ilmeen mukaiseksi. Tällöin palvelusta tulee osa oppilaitoksen omaa palveluvalikoimaa ja erilaisia ilmoituksia on helppo jakaa oppilaitoksen sisällä.

2) Säästää henkilökunnan ja opettajien aikaa
Työnantajat voivat lisätä erilaisia työ- ja harjoittelupaikkoja itsenäisesti oppilaitoksen omaan palveluun. Opiskelijat voivat löytää ja hakea työpaikkoja, ja palvelun tekoäly matchaa työpaikkoja ja hakijoita tehokkaasti keskenään.

3) Luo paremman todennäköisyyden työllistymiseen
Tiituksen palvelut mahdollistavat paremman todennäköisyyden opiskelijan työllistymiseen. Parempi työllistyminen takaa oppilaitokselle puolestaan työkaluja ja mahdollisuuksia muun muassa ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen toimintaan.

4) Tekee oppilaitoksesta mielenkiintoisemman kumppanin
Tiituksessa myös oppilaitos voi tarjota omia palveluitaan ja malleja työelämän käyttöön. Kun paikalliset yritykset löytävät oppilaitoksen ja eri oppilaitosyhteistyön eri mallit selkeästi, kynnys yhteistyön aloittamiseen pienenee ja helpottuu.

5) Helpottaa yrityksiä
Tiitus mahdollistaa yrityksille sen, että yhden palvelun avulla työnantaja voi tehdä oppilaitosyhteistyötä usean oppilaitoksen kanssa samanaikaisesti. Tällöin yrityksen ei tarvitse etsiä aina kontakteja ja verkostoja erikseen. Palvelu haastaa myös uusia yrityksiä liittymään oppilaitosten palveluihin ja verkostoihin.

6) Tuo uudenlaisia tapoja rekrytoida opiskelija
Tiitus tarjoaa uudenlaisia tapoja rekrytointiin. Esimerkiksi Tiituksen Haavi-palvelu mahdollistaa yrityksille vaihtoehdon etsiä osaamisen tai taitojen perusteella opiskelijaprofiilien joukosta anonyymisti parasta tekijää.

7) Opiskelijan mahdollisuus tunnistaa omaa osaamistaan
Tiituksen digitaalisen osaajaportfolion avulla opiskelija voi tunnistaa omaa osaamistaan ja tuoda se näyttävästi esille. Opiskelijalla on esimerkiksi mahdollisuus lisätä profiiliinsa kuvia ja videoita suoraan sosiaalisesta mediasta.

8) Monipuolistaa oppimista
Tiituksen kautta voidaan tarjota myös erilaisia työelämäprojekteja, koulutuksia ja mentoreita. Nämä vaihtoehdot monipuolistavat opiskelijan oppimisen mahdollisuuksia, sillä opiskelija pystyy peilaamaan oppimistaan jatkuvasti työelämän esimerkkien kanssa.

9) Alumnit
Myös alumnit eli jo valmistuneet opiskelijat voivat olla osana palvelua. Tiitus tarjoaa myös alumneille lisäarvoa työllistymiseen ja esimerkiksi jatko-opiskeluiden suunnitteluun.

10) Oppilaitos voi seurata dataa
Vaikka palvelu toimii automaattisesti, pystyy oppilaitos tehostamaan matchejä ja kumppaniverkoston kasvua myös manuaalisesti. Oppilaitos voi seurata palvelusta syntyvää dataa reaaliaikaisesti.

Ota yhteyttä ja kerromme sinulle lisää, kuinka Tiitus palvelee parhaiten teidän oppilaitostanne.

Neljä syytä käyttää Tiitusta opiskelijana

Neljä syytä käyttää Tiitusta opiskelijana

Me Tiituksella haluamme olla tukenasi koko matkasi opiskeluiden ensimmäisistä päivistä aina valmistumisen jälkeiseen aikaan asti. Siksi kokosimme alle tiiviin tietopaketin, miksi sinunkin kannattaa ladata Tiitus puhelimeesi. 

Jokaiselle opiskelijalle jotain – kesätöistä opiskelun oheisiin ja jälkeisiin työpaikkoihin

Tiituksen kautta löydät laajasti niin eri kesätyöpaikat, opiskeluun oheen soveltuvat kuin valmistumisen jälkeiset työpaikat! Sovelluksen äly etsii juuri sinulle parhaiten sopivat työpaikat työnhakijaprofiilisi perusteella ja antaa match-prosentin – sinun ei tarvitse muuta kuin swaipata vasemmalle tai oikealle!

Tee kerran valmiiksi ja täydennä opintojen edetessä

Tiituksen profiili on helppo tehdä ja se kulkee mukanasi sovelluksessa, jonka kautta sitä on helppo päivittää tarvittaessa. Pidä työnhakijaprofiilisi ajantasalla niin olet aina valmiina työnhakuun, kun sopiva paikka avautuu.

Vinkvink! Tiituksen profiilia voi myös hyödyntää muussa työnhaussa, sillä profiilista voi jakaa julkisen linkin kenelle tahansa työnantajalle – myös heille, jotka eivät vielä ole Tiituksessa.

Tuleva ammattilainen – työnantaja voi löytää sinut

Tiituksen profiilin avulla työnantajat voivat suorahakea sopivia osaajia, löytää sinut opiskelijoiden joukosta ja ottaa sinuun yhteyttä. Erotu siis profiilillasi ja tee siitä persoonallinen!

Voit käyttää Tiitusta, vaikka oppilaitoksesi ei käytä Tiitusta

Mikään ei estä työnhakuasi. Jos oppilaitoksessasi on käytössä Tiitus, voit tarkastella oppilaitoksellesi kohdistettuja ja juuri sinulle tarkoitettuja työpaikkoja. Jos oppilaitoksesi ei käytä Tiitusta, voit tarkastella kaikille avoimia työmahdollisuuksia yleisen Tiitus-toimialueen kautta.

Löydät Tiituksen sekä Androidille että iOS:lle puhelimesi sovelluskaupasta.

Työssäoppimassa Tiituksella

Työssäoppimassa Tiituksella

Tekstiä, kuvaa ja ääntä. Niistä koostui Mikaelin, 17, työssäoppimisjakso Tiituksella. Mikael opiskelee toista vuotta tieto- ja viestintätekniikkaa Keudassa ja suoritti Tiituksella osan tutkinnostaan työpaikalla oppien. Mikael pääsi Tiituksella muun muassa valokuvaamaan materiaalia sosiaaliseen mediaan, animoimaan, videokuvaamaan sekä editoimaan.

“Kun on aiemmalla iällä jo aloittanut videoiden tekemisen niin sitten, kun on tullut tänne tekemään videoita, se aiempi kokemus auttaa tässä koko asiassa ylipäätään“, Mikael kertoo harrastuksensa eduista työnteossa ja jatkaa työkokemuksen hyödyistä: “Se auttaa myöhemmässäkin elämässä, kun on jotain mitä näyttää oikeesti.”

Mikael oli mukana kuvaamassa oppilaitoksissa asiakasreferenssivideoita, jotka hän sai editoida itsenäisesti. Mikael pääsi myös itse referenssivideolle, sillä Keuda käyttää Tiitusta opiskelijoiden ja työelämän kohtauttamiseksi. Mikael hakikin harjoittelupaikkaa Tiituksen kautta.

“Opettaja vinkkasi, ja sitten mä hain Tiitus appin kautta suoraan tänne. Mitä tuli ihan siihen työnhakemiseen, niin se oli tosi helppoa, että pelkän chatin kautta versus se, että sä lähettäisit sähköposteja edestakaisin”, Mikael kertoo.

Mikaelilla on vahva osaaminen videokuvaamisesta ja editoimisesta harrastuneisuutensa kautta. Siksi hän pystyi suorittamaan kurssin työpaikalla, kun muut opiskelijat saivat oppia aiheesta koulun penkillä. Mikael hallitsi ohjelmat ja kuvausvälineet lähes ammattimaisesti, sillä hän on ehtinyt viettämään jo useita tunteja videoiden ja editointiohjelmien kanssa.

“Meille Mikaelin työpanos oli erittäin tärkeä, ja saimme tehtyä paljon hyvää markkinointimateriaalia. Samalla Mikael pääsi harjoittelemaan kuvausta ja editointia oikean yrityksen tarpeista käsin. Opin myös itse Mikaelilta kuvaamisesta, kuvankäsittelystä ja editoimisesta”, Tiituksen markkinointipäällikkö Riikka Tapola kertoo.

 

Tutustu sinäkin avoimiin työ- ja harjoittelumahdollisuuksiin Tiituksen kautta. Lataa Tiituksen työnhakusovellus ja aloita työnhaku!

Voiko oppilaitosyhteistyö kehittää?


Voiko oppilaitosyhteistyö kehittää?


Useat yritykset eivät näe oppilaitosyhteistyön mahdollisuutta ja potentiaalia, ja osalti siksi oppilaitosyhteistyön kehittäminen on jäänyt viime vuosikymmenelle. Oppilaitokset kuitenkin tarjoavat valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja malleja työnantajille. Tässä tekstissä haluamme avata oppilaitosyhteistyön myyttejä.

”Oppilaitosyhteistyötä kannattaa tehdä vain silloin, kun yritys kasvaa.”

On selvää, että taloudessamme on nousu- ja laskukausia, joiden sykli vaihtelee joskus nopeammin ja joskus taas hitaammin. Markkinoiden taloudellinen tila vaikuttaa vahvasti myös yrityksen työllistämispotentiaaliin ja aktiivisuuteen. Yritykset usein sitovat myös oman oppilaitosyhteistyön näihin suhdannevaihteluihin. Uusien työntekijöiden merkitys kasvaa huomattavasti, kun talous lähtee merkittävästi kasvuun taas laskukauden jälkeen. Usein tällöin rekrytointitarve yllättää yrityksen. Oppilaitosyhteistyö on perinteisesti pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tulokset eivät näy heti. Siksi oppilaitosyhteistyötä ei voi tehdä vain silloin kun menee hyvin, vaan sitä tulisi tehdä etukäteen pitkäjänteisesti ja valmistautuen suuremman potentiaalin hyödyntämiseen.

”Oppilaitosyhteistyö on työpaikkailmoitusten välittämistä.”

Toimiva yhteistyö oppilaitoksen kanssa avaa yritykselle valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja tarjoaa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Valitettavan usein yritykset kuitenkin näkevät oppilaitoksen pelkästään yhtenä kanavana työpaikkojen julkaisemiseen. Oppilaitosyhteistyö voitaisiin nähdä myös kokonaisvaltaisena mallina, joka seuraa opiskelijaa ensimmäisistä kouluvuosista jopa korkeakouluun asti. Suomessa oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään yrityksissä vain vähän.

”Oppilaitosyhteistyö on vain yksipuolista puurtamista.”

Oppilaitosyhteistyö on nimensä mukaisesti yhteistyötä, joista kummankin osapuolen tulee saada itselleen tärkeää hyötyä ja lisäarvoa. Oppilaitosyhteistyötä suunnitellessa on tärkeä luoda omat tavoitteet ja tahtotila siitä, mitä oppilaitosyhteistyöltä halutaan saavuttaa? Oppilaitosyhteistyötä ei kannata lähteä tekemään vaan tekemisen vuoksi, vaan sen ympärille on tärkeä löytää mittareita ja suunnitelma yhteistyön kehittämisestä ja sen eri vaiheista.

Tiituksen helmikuussa julkaistava uusi versio avaa oppilaitosyhteistyön ympärille uusia mahdollisuuksia. Uuden version keskeisiä ominaisuuksia ovat projektit, tapahtumat, koulutukset ja mentorit. Projektitorilla yritykset voivat ehdottaa oppilaitokselle erilaisia haasteita. Tapahtumat puolestaan tarjoavat oppilaitokselle mahdollisuuden kasata yhteen kaikki työelämän tapahtumat, jotka on tarkoitettu opiskelijalle tai työelämälle.