Projektitori avaa kanavan yritysten ja oppilaitosten yhteiskehittämiselle

Projektitori avaa kanavan yritysten ja oppilaitosten yhteiskehittämiselle

Tiitus on julkaissut uuden projektitorin, joka pyrkii parantamaan oppilaitosten ja yrityksien välistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä erilaisten projektien avulla.

Projektitori on paikka, jossa erilaiset projektit ja projektien tekijät kohtaavat toisensa. Projektitorin tarkoituksena on luoda valtakunnallinen alusta koulujen, oppilaitosten ja yrityksien väliselle yhteiskehittämiselle ja yhteistyölle. Eri toimijat voivat ilmoittaa projektitorilla erilaista projekteista, joihin projektien tekijät voivat puolestaan tarttua.

Projektit osana oppimista

Tiitus on erikoistunut rakentamaan digitaalisia sovelluksia oppilaitosten urapalveluiden kehittämiseksi. Tiitus on kasvanut viimeisen vuoden aikana yhdeksi keskeisimmistä palveluista opiskelijan ja työnantajan välille. ”Tiitus toimii usean oppilaitoksen ura- ja rekrytointijärjestelmänä, joten oli luonnollista kytkeä projektit nyt myös osaksi oppilaitoksia”, toteaa Tiituksen toinen perustaja Niklas Litmala.

Litmala kertoo, että yrityksillä ja erilaisilla toimijoilla on valtavasti erilaisia ideoita, malleja ja konsepteja, joita haluttaisiin kohdistaa vahvasti nuoriin ja opiskelijoihin. Suoraa väylää ei kuitenkaan koulujen, oppilaitosten ja työelämän välillä tuntunut löytyvän.

Projektitorilla eri toimijat voivat tavoittaa ja tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa ympäri Suomea. Yritykset ja oppilaitokset voivat julkaista keskenään erilaisia haasteita tai projekteja ja etsiä niiden toteuttamiseen sopivaa kumppania.

”Kun palvelumme alkoi kasvamaan, huomasimme, ettei oppilaitosyhteistyö ole pelkästään työpaikkailmoituksia. Kuuntelimme oppilaitoksia ja yrityksiä ja huomasimme, että opiskelijat haluavat tehdä enemmän oikeaan työelämään liittyviä projekteja myös opintojensa aikana”, kertoo Litmala.

Myös oppilaitokset voivat kertoa projektitorilla avoimesti ongelman tai heittää haasteen yrityksien ja eri toimijoiden ratkottavaksi. Yritykset voivat vastata haasteisiin erilaisilla ratkaisuilla, ideoilla tai malleilla. Projektitori kannustaa olemassaolollaan yrityksiä kehittämään ja innovoimaan uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Projektitori kannustaa etenkin yrityksiä uudenlaiseen yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Oppilaitokset ovat parhaita uuden osaamisen ja innovoinnin keskuksia. Oppilaitokset voivat alkaa kehittää projektimaisesti vastauksia esimerkiksi yrityksen toiminnassa esiin tulleisiin haasteisiin ja antaa näin yrityksen toimintaan uudenlaista ja erilaista näkökulmaa.

Yritykset voivat julkaista projekteja projektitorille maksuttomasti.

Lue lisää: tiitus.fi/projektitori

Tiituksen uusi versio ensi keväänä – luvassa monipuolisempaa oppilaitosyhteistyötä

Tiituksen uusi versio ensi keväänä – luvassa monipuolisempaa oppilaitosyhteistyötä

Helmikuun alussa julkaistavassa Tiituksen uusimmassa versiossa palveluun tuodaan ominaisuuksia, jotka parantavat oppilaitosten ja opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. Uuden version keskiössä on monipuolistaa oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä pelkkien työpaikkojen ulkopuolelle. Jatkossa Tiituksessa on löydettävissä myös koulutuksia, tapahtumia ja projekteja.

Eri toimijat voivat julkaista opiskelijoille avoimia tärkeitä tapahtumia, ja opiskelijat voivat löytää kaikki työelämään liittyvät tapahtumat samasta paikasta.

“Myös koulutukset liittyvät vahvasti työelämään”, toteaa Tiituksen toinen perustaja Niklas Litmala. Opiskelijalta tai työnhakijalta voi puuttua uuden työn kannalta olennainen osaaminen, jonka työnhakija voi kätevästi etsiä koulutustorilta. Myös oppilaitokset voivat markkinoida omia lyhytkestoisia koulutuksiaan tehokkaammin. Litmala toteaa, että jatkossa yritykset voisivat rekrytoida Tiituksen kautta tietyn opiskelijan yhdessä tietyn koulutuksen kanssa.

Tapahtumien ja koulutusten rinnalle Tiitus lanseeraa projektitorin työelämän ja oppilaitosten projektien koordinoimiseksi. Projektitori on paikka, jossa työelämän projektit kohtaavat oppilaitosten kurssien ja opiskelijoiden kanssa. Projektitori on oppilaitoksille myös väylä uusien työelämäkumppanien löytämiseksi.

Litmala kertoo myös palvelun uudesta hakuvahdista: “Hakuvahdin kautta opiskelijat voivat tilata ilmoituksia omat kriiteerit täyttävistä työpaikoista. Hakuvahti toimii myös toisin päin yrityksille, jotka saavat tiedon, kun heidän yritykseensä sopiva profiili liittyy palveluun.” Tiitus kehittää myös palvelun analytiikka ja raportointitoimintoja.

Uudessa versiossa yritykset pystyvät paremmin tuomaan ilmi toimintaansa laajempien yritysprofiilien avulla. Yritykset haluavat tehdä oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja kohdistaa rekrytointimarkkinointia juuri opiskelijoille. Laajempien yritysprofiilien avulla yritykset pystyvät viestimään entistä monipuolisemmin toiminnastaan, jolloin työnhakijat ja opiskelijatkin saavat paremman käsityksen yrityksestä työnantajana.

Tiitus haluaa vahvistaa opiskelijoiden yhteyksiä työelämään entisestään kaikin muodoin, ja siksi palveluun avautuu myös mahdollisuus mentorointiin. Erilaiset mentorit voivat julkaista Tiitukseen mentoriprofiileita, ja opiskelijat voivat hakea tukea ja ideoita erilaisilta mentoreilta ja lähestyä heitä viestillä.

Uusi versio julkaistaan 4.2.2019.

Oppilaitokset tehostamassa opiskelijoiden työnhakua

Oppilaitokset tehostamassa opiskelijoiden työnhakua

Syksy tuo mukanaan oppilaitoksiin uudet opiskelijat, mutta myös uudet toimintatavat, sillä oppilaitoksissa aletaan syksyn aikana entistä enemmän edistää opiskelijoiden työllistymistä. Oppilaitoksien halu auttaa opiskelijoita löytämään työ sekä tarve palvella paremmin työnantajia ohjaa oppilaitoksia uudenlaisten palveluiden hankintaan.

Lähes parikymmentä oppilaitosta kautta Suomen on ottanut käyttöönsä digitaalisen ura- ja rekrytointipalvelu Tiituksen. Yksi näistä oppilaitoksista on Riveria (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä). Tiituksen avulla toimivan RiveriaRekryn kautta työnantajat tavoittavat Riverian opiskelijat ja valmistuneet. Opiskelijat ja valmistuneet luovat osaamisprofiilin Tiitukseen ja pääsevät tutustumaan heille tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin.

“RiveriaRekry tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden jo opintojen aikana tuoda osaamistaan esille, luoda kontakteja työelämään ja hakea työtä tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja. RiveriaRekry kulkee opiskelijan rinnalla koko opintojen ajan ja opiskelija päivittää profiiliaan uuden osaamisen ja taitojen kertymisen myötä“, Riverian uraohjaaja Pälvi Malinen kertoo.

Osaajapula ohjaa yrityksiä rekrytoimaan opiskelijoita

Työnantajille digitaalinen rekrytointipalvelu tarjoaa kanavan tavoittaa eri alojen osaajia sekä mahdollisuuden tuoda avoimia työmahdollisuuksia esille. Työnantajat voivat tarjota opiskelijoille koulutus- ja oppisopimuspaikkoja, työmahdollisuuksia sekä erilaisia projekteja.

“Joillakin aloilla on työntekijäpulaa, ja RiveriaRekry vastaa tähänkin haasteeseen tarjoten työnantajille mahdollisuuden suoraan kontaktiin työtä etsivien opiskelijoiden sekä valmistuneiden kanssa. On ollut ilo huomata, että työnantajat ovat osoittaneet aitoa kiinnostusta palvelua kohtaan“, Malinen iloitsee.

Oppilaitokset markkinoivat rekrytointipalvelua erilaisissa työelämätapahtumissa niin opiskelijoiden kuin työnantajien suuntaan. Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii paljon myös sisäistä markkinointia. “Syyslukukaudella 2018 järjestämme esimerkiksi eri opintoaloilla ja yksiköissä työelämäpäiviä, joihin kutsumme työelämää mukaan. Koulutamme lisäksi RiveriaRekry-agentteja opiskelijoista. Heidän tehtävänään on promota palvelua opiskelijakollegoidensa suuntaan”, kertoo Malinen RiveriaRekryn markkinoinnin keinoista.

Muutokset ammatillisessa koulutuksessa kannustavat uudistumaan

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillista koulutusta muun muassa toimintaprosessien ja rahoituksen osalta. Reformi lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu siten, että opiskelijoiden työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin vaikuttavat oppilaitoksen rahoitukseen.

“Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut isoja muutoksia ja muun muassa koulutuksen vaikuttavuutta seurataan jatkossa enemmän. Oppilaitoksena tarjoamme tukea meiltä valmistuvien työllistymiseen, ja RiveriaRekry palvelu toimii tässä työssä yhtenä kanavana. Jo opintojen aikana luomme muun muassa erilaisten tapahtumien kautta opiskelijoille mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään ja kuulla erilaisista työmahdollisuuksista”, Malinen kertoo.

Työpaikalla oppiminen lisääntyy uudistuvan ammatillisen koulutuksen myötä. Työllistymisen kannalta opiskelijan hyvät työelämäyhteydet ovat eriarvoisen tärkeät.

“Työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta opiskelijalla on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä ja innostuksensa sekä parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen”, Malinen toteaa.

Tiitus on saanut alkunsa nuorten aikuisten ideasta

Tiituksen on perustanut kaksi vähän yli parikymppistä kaveria, joiden mielestä nykyiset rekrytointikäytännöt ovat liian kankeita, eivätkä vastaa sen paremmin nuorten kuin työnantajienkaan tarpeisiin. “Nopeampi ja ketterämpi mobiilihaku hyödyttää molempia, etenkin kun muuttuva työelämä tarjoaa nuorille yhä enemmän erilaisia vaihtuvia projekteja”, muistuttavat Tiituksen perustajakaksikko Sami Ahonen ja Niklas Litmala.

Digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu Tiitus tarjoaa helpon ja nopean alustan opiskelijoiden työnhakuun. Opiskelija luo Tiitukseen oman työnhakijaprofiilin, johon hän arvioi omaa osaamistaan, ja tuo muun muassa persoonaansa ilmi kuvien ja videon avulla. Opiskelijat voivat lähettää oman profiilinsa näppärästi työnantajille nähtäväksi. Palvelu yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Opiskelijat voivat käyttää palvelua mobiilisovelluksen avulla, jolloin töiden hakeminen onnistuu alusta loppuun asti kännykällä.

Tiitus lähti Pohjois-Karjalaan

Tiitus lähti Pohjois-Karjalaan

Tiituksen oppilaitosverkosto kasvaa, ja myös Riveria (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä) on ottanut käyttöönsä Tiituksen edistääkseen opiskelijoiden työllistymistä. Riveria haluaa oppilaitoksena tukea opiskelijoidensa työllistymistä sekä työelämäyhteyksien rakentumista jo opintojen aikana. Työnantajille RiveriaRekry-palvelu tarjoaa kanavan tavoittaa eri alojen osaajia sekä mahdollisuuden tuoda avoimia työmahdollisuuksia esille. RiveriaRekryä markkinoidaan työelämälle mahdollisuutena tavoittaa tuhansia eri alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita Riveriasta. RiveriaRekrystä työnantajat tavoittavat myös valmistuneet ja alumnit.

“Joillakin aloilla on työntekijäpulaa, ja RiveriaRekry vastaa tähänkin haasteeseen tarjoten työnantajille mahdollisuuden suoraan kontaktiin työtä etsivien opiskelijoiden sekä valmistuneiden kanssa. On ollut ilo huomata, että työnantajat ovat osoittaneet aitoa kiinnostusta palvelua kohtaan”, Riverian uraohjaaja Pälvi Malinen iloitsee.

Tiitus kulkee opiskelijan mukana koko opintojen ajan

RiveriaRekry tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden jo opintojen aikana tuoda osaamistaan esille, luoda kontakteja työelämään ja hakea työtä tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja. RiveriaRekry kulkee opiskelijan rinnalla koko opintojen ajan ja opiskelija päivittää profiiliaan uuden osaamisen ja taitojen kertymisen myötä.

“Syyslukukaudella kierrämme jatkavia ryhmiä RiveriaRekryn perehdytyksen merkeissä. Aloittavat opiskelijat täydentävät ja päivittävät osaamisprofiilinsa RiveriaRekryyn opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opinnon puitteissa. Erilaisissa tapahtumissa RiveriaRekry on vahvasti mukana myös opiskelijoiden suuntaan muun muassa työelämäpäivissä ja Pestuu-tapahtumissa. Koulutamme lisäksi RiveriaRekry agentteja opiskelijoista. Heidän tehtävänään on promota palvelua opiskelijakollegoidensa suuntaan“, Malinen toteaa.

RiveriaRekry on kaikessa mukana

Riveriassa pyritään siihen, että RiveriaRekry on vahvasti mukana yritysyhteistyössä ja palvelua markkinoidaan työelämän suuntaan koko henkilöstön voimin.

“Riveriassa rakennetaan kumppanuuksia yhteistyöyrityksiin ja osana kumppanuutta RiveriaRekry palvelu on vahvasti mukana. Riverian ura- ja työelämäpalvelut järjestävät erilaisia tapahtumia, joissa RiveriaRekry on myös näkyvästi mukana. Esimerkiksi syyslukukaudella 2018 järjestämme eri opintoaloilla ja yksiköissä työelämäpäiviä, joihin kutsumme työelämää mukaan. Kevätkaudella on tulossa Pestuu-tapahtumat ympäri maakuntaa, joissa myös RiveriaRekry palvelua markkinoidaan aktiivisesti. Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat tärkeä yhteistyötaho ja avainasemassa palvelun käyttöönotossa, heillä on rekrytointia monelle alalle ja uusia paikkoja avautuu päivittäin”, Malinen kertoo.

Uudistukset vauhdittavat muutosta

Muutokset ammatillisessa koulutuksessa kannustavat uudistumaan. Riveria pyrkii työelämäyhteyksien vahvistamiseen monin eri keinoin. RiveriaRekry yhtenä kanavana tukee opiskelijoita työelämäyhteyksien rakentamisessa.

“Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut isoja muutoksia ja muun muassa koulutuksen vaikuttavuutta seurataan jatkossa enemmän. Oppilaitoksena tarjoamme tukea meiltä valmistuvien työllistymiseen, ja RiveriaRekry palvelu toimii tässä työssä yhtenä kanavana. Lisäksi opintojen aikana luomme muun muassa erilaisten tapahtumien kautta opiskelijoille mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään ja kuulla erilaisista työmahdollisuuksista. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta opiskelijalla on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä ja innostuksensa sekä parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen”, Malinen sanoo.

Tiituksen oppilaitoksille tarkoitettu Tiitus Students -palvelu helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin ja toimia kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen.

Työelämäyhteydet ovat opiskelijoille tärkeitä

Työelämäyhteydet ovat opiskelijoille tärkeitä

Tiituksen tekemästä Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selviää, että opiskelijat pitävät työelämälähtöisyyttä tärkeänä. Opiskelijat haluaisivat tehdä enemmän työelämäprojekteja sekä saada kokemusta työelämästä opintojen aikana. Yritysten edustajat kuitenkin kokevat, että oppilaitokset voisivat olla aktiivisempia toimijoita oppilaitosyhteistyössä.

Työelämäyhteydet ovat tärkeä osa opiskelua

Lähes kaikki opiskelijat haluavat kokemusta työelämästä opintojen aikana, sillä 94 % opiskelijavastaajista kertoi haluavansa työelämästä kokemusta opiskelun aikana. Suuri osa opiskelijoista (97%) kokee, että työelämäyhteydet ovat tärkeä osa opiskelua. Melkein kolme neljäsosaa (73%) opiskelijoista haluaisi tehdä enemmän työelämäprojekteja opintojen aikana.

Yritysten edustajat näyttävät vihreää valoa oppilaitosyhteistyölle, sillä he kertoivat, että heidän yrityksissään haluttaisiin tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä. Kolme neljäsosaa (75%) yritysten työntekijöistä kertoi yrityksensä haluavan tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä. Yritysten edustajat kokevat, että oppilaitos voisi olla aktiivisempi oppilaitosyhteistyön osapuoli. 71% yritysten edustajista kertoi, että he voisivat tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä mikäli oppilaitos olisi aktiivisempi osapuoli. Lähes kaksi kolmasosaa yritysten edustajista (60%) oli sitä mieltä, että oppilaitoksen pitäisi tarjota enemmän tapahtumia ja väyliä oppilaitosyhteistyön lisäämiseen.

Opiskelijoita stressaa työnhaku eikä työllistymiseen saa tukea mistään

78 % opiskelijoista kertoi kokevansa työpaikan löytämisen vaikeaksi ja 51 % opiskelijoista kertoi myös harjoittelupaikan löytämisen olevan hankalaa. Työ- ja harjoittelupaikkojen löytäminen koetaan opiskelijoiden keskuudessa stressaavaksi, sillä 78 % opiskelijoista kertoi olevansa tätä mieltä. Opiskelijavastaajista noin kaksi kolmasosaa (67%) koki, että opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat ovat pirstaloituneet moneen kanavaan. Noin kolme neljäsosaa (74%) opiskelijavastaajista koki tarpeelliseksi yhden kanavan, josta opiskelijat voivat etsiä työ- ja harjoittelupaikkoja.

Opiskelijat miettivät työllistymistodennäköisyyttä jo opiskeluvalintoja tehdessään. Hieman päälle puolet opiskelijoista (54%) valitsee opiskelupaikan työllistymismahdollisuuksien perusteella. Opiskeluiden aikana tuen saaminen työllistymiseen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä puolet opiskelijoista (52%) kertoi, ettei saa apua työllistymiseen mistään. 27% opiskelijoista kertoi saavansa apua työllistymisessä oppilaitoksilta. Oppilaitoksen urapalveluiden aktiivisuudesta opiskelijat olivat sekä samaa että eri mieltä, sillä 40% opiskelijoista kertoi kokevansa oppilaitoksensa aktiivisena urapalveluissa, mutta kuitenkin lähes saman verran opiskelijoista (39%) kertoi, ettei koe oppilaitostaan aktiivisena urapalveluissa. Lähes kolme viidesosaa oppilaitosten edustajista (58%) koki, että heidän oppilaitoksensa auttaa opiskelijoita työllistymisessä tarpeeksi.

Oppilaitosten ja yritysten edustajat kokivat, että opiskelijoiden työllistymisen edistämisen vastuu on sekä oppilaitoksilla että yrityksillä. 77% oppilaitosten edustajista ja 71% yritysten edustajista koki, että työllistymisen edistämisen vastuu on eniten sekä oppilaitoksilla että yrityksillä. Oppilaitosten edustajat pitivät tärkeänä opiskelijoiden tukemista työllistymisessä, sillä enemmän kuin kolme neljäsosaa (77%) oppilaitosten edustajista oli sitä mieltä, että opiskelijoita olisi tärkeää tukea enemmän työllistymisessä.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä, joka osoitettiin kolmelle eri kohderyhmälle: opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tutkimuksen toteutti Tiitus Group Oy. Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla kootussa muodossa osoitteessa www.tiitus.fi/oppilaitos-ja-tyoelama

Tiitus ja HyriaRekry

Tiitus ja HyriaRekry

Hyria on ammatillisen koulutuksen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille pääsääntöisesti Hyvinkään ja Riihimäen alueella. Hyrialla kiinnostus Tiituksen palvelulle lähti tarpeesta palvella työnantajia paremmin sekä kohtauttaa opiskelijoita ja työnantajia tehokkaasti. Hyria on ollut pioneeri palvelun käyttöönotossa, ja Tiitus yhdessä Hyrian kanssa on tehnyt paljon työtä palvelun kehittämisessä oppilaitoksien tarpeisiin sopiviksi. Nyt Tiituksen palvelu on osa HyriaRekrya.

”Palvelun käyttöönotto Hyrialla on lähtenyt käyntiin pääsääntöisesti tosi hyvin. Työtä palvelun eteen on tehty paljon ja paljon on vielä tehtävää. Ihan ensin on ymmärrettävä, että Tiitus ei ole opiskelijalle sovellus, jonka kerran lataamalla saa valmiiksi. Sovellukseen pystyy luomaan osaamisportfolion, joka kuvaa hyvin opiskelijan oppimisprosessia ja sen kehittymistä”, Hyrian rekrytointikoordinaattori Heidi Heikkinen kertoo.

”Olimme ensimmäisiä oppilaitoksia, jotka ottivat oppilaitoksille tarkoitetun palvelun käyttöön. Tämän takia käyttäjille ja työnantajille piti kertoa alussa, että joudumme kärsimään siitä, että kaikki ei ehkä toimi. Tämä ensimmäisenä palvelun käyttöön ottaminen mahdollistaa kuitenkin sen, että pääsemme vaikuttamaan palvelun toimivuuteen ja siihen, miten se saadaan palvelemaan parhaiten alueemme työnantajia ja opiskelijoitamme”, Heidi jatkaa.

Hyriassa kaiken kaikkiaan opiskelijoita on reilu 10 000, joista tutkintotavoitteisia on yli 40 %. ”Koska monilla meillä opiskelevilla on jo työpaikka, on vaikeaa tarkkaan sano sitä, kuinka monelle Tiitus on työnhakuun tarpeellinen väline”, Heidi kertoo. Ennen kuin työnantajia otettiin mukaan palveluun, oli osaajaprofiileita palvelussa jo noin 450. Tällä hetkellä palvelussa on hieman alle 600 opiskelijaa.

Työelämäyhteyksiin panostaminen on tietoinen valinta

Heidi kertoo itse olevansa innoissaan Tiituksesta, mutta tunnistaa uusien järjestelmien käyttöönoton haasteet. Uudet asiat aina alussa haastavat kouluttajia, opettajia ja ohjaajia etenkin kun työpöytä on täynnä muitakin työtehtäviä. Vastarintaa palvelun käyttöönotossa voidaan kokea, jos palvelu koetaan taas yhtenä uutena työtehtävänä kaiken muun lisäksi. Hyria on kuitenkin hyvin muutokseen sopeutunut työpaikka, joten suuria haasteita ei ole tämän osalta ollut.

”HyriaRekryyn ja Tiitukseen resursointi on tietoinen valinta, jolla voidaan vastata ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin. Palvelu tukee hyvin sitä tehtävää, johon ammatillinen lainsäädäntö oppilaitoksia velvoittaa”, Heidi muistuttaa.

Työnantajat innoissaan

Työnantajat lähtivät innolla käyttämään Tiitusta ja kiinnostus palvelua kohtaan on edelleen kova. Tapahtumat ovat olleet tärkeässä osassa palvelun markkinoinnissa työnantajille. Hyria on ollut mukana Työ & Elämä -rekrytointitapahtumissa, joissa työnantajia on kohdattu. HyriaRekry-palvelu myös lanseerattiin kyseisessä tapahtumassa, ja sen jälkeen Hyria aloitti systemaattisen Tiituksen käytön. Hyria järjesti myös HyriaRekry-aamukahvit työnantajille, jossa Tiituksen palvelusta kerrottiin.  Työnantajien saaminen palveluun ei ole suuri haaste, sillä työvoimapula pakottaa työnantajat etsimään töille tekijöitä opiskelijoista. Heidi kertookin, että hän ottaa työnantajia Tiituksen palvelussa kumppaneiksi melkein päivittäin ja ohjaa käyttöön ottamisessa yrityksen tarpeen huomioiden.

Opiskelijoita innostetaan ja opastetaan monin keinoin

Opiskelijoita Hyria on pyrkinyt innostamaan niin sosiaalisen median kuin opiskelijoista värvättyjen Tiitus-agenttien avulla. Myös opiskelijoiden vanhemmille on viestitty Wilman välityksellä palvelusta ja sen käyttöönoton tärkeydestä.

Käyttöönottoa opiskelijoiden keskuudessa on edistetty myös henkilökohtaisesti opiskelijoita opastamalla. Alussa opastustyötä tehtiin paljon ja opinto-ohjaajat neuvoivat opiskelijoita ryhmittäin ottamaan palvelua käyttöön. ”Erityisesti opinto-ohjaajat ja valmentajat ovat antaneet Tiitus-ohjaukseen suuren panoksen”, Heidi kertoo. Hyrialla on myös oma Hyria-piste Hyvinkään kauppakeskus Willassa, jonne opiskelijat ja opiskelusta kiinnostuneet voivat mennä kysymään neuvoja. Myös sieltä aktiiviset opiskelijat saavat neuvoa tarvittaessa.

Tiituksen palvelun käytössä on vielä paljon potentiaalia sekä Hyrian opiskelijoiden että Hyria-säätiön valmennettavien osalta. Tiitusta ollaan ottamassa tärkeämmäksi osaksi opiskelua ja tulevan syksyn aikana aloittavat opiskelijat ottavat Tiituksen käyttöönsä yhtenä opiskeluvälineenä. “Kaikki ryhmät on aikataulutettu siten, että opiskelijat viedään palveluun.” Heidi toteaa.

Tiituksen oppilaitoksille tarkoitettu Tiitus Students -palvelu helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin ja toimia sähköisenä kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen.