Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Haluamme kehittää Tiituksen tiimin kanssa malleja, joiden avulla voisimme edistää työssä tapahtuvaa oppimista. Suomessa on olemassa useita erilaisia konsepteja, joiden mahdollistamana oppimisen voi suorittaa osittain tai kokonaan työnantajan ohjeistuksessa. Tehokkaammat virtuaalisen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen mallit tehostaisivat etenkin syrjäseutujen tilannetta. Syrjäseutujen nuorten mahdollisuudet hupenevat, sillä koulutus vetäytyy ja keskittyy suurimpiin kaupunkeihin.

Oman osaamisen tunnistaminen

Oman osaamisen tunnistaminen

Tiitus käynnistää alkuvuodesta 2019 hankkeen oman osaamisen tunnistamiseksi. Yhä useammalla nuorella on haasteellista tunnistaa ja hahmottaa omia vahvuuksiaan.

Hankkeen aikana Tiitus kehittää mallia oman osaamisen tunnistamiseksi  etenkin nuoren ja opiskelijan näkökulmasta. Mallin pohjalta kehitetään omaa osaamista tukeva verkkopalvelu, joka toimii nuoren digitaalisena osaamisen sparraajana. Palvelua voidaan hyödyntää etenkin uraohjauksessa.

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa osaamista ja oppimista myös työpaikoilla tapahtuvista harjoitteluista ja erilaista vapaa-ajan harrastuksista.

Digitaalinen TET-Jakso


Digitaalinen TET-Jakso


Tiitus Tetti on yläkoululaisten ja lukiolaisten TET-jaksoille suunniteltu työkalu, joka helpottaa TET-jakson organisointia myös työpaikalla ja koulussa. Tetti-sovellus toimii jokaisen opiskelijan omalla mobiililaitteella. Opiskelija voi tehdä palveluun itselleen ensimmäisen osaajaprofiilin, jota hän pystyy jatkossa hyödyntämään myös muissa jatko-opinnoissa.

Tetti-palvelun tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat ja helpottaa kommunikaatiota eri henkilöiden välillä. Palvelu laskee esimerkiksi kodin ja työpaikan välisen etäisyyden ja kertoo opinto-ohjaajalle tarpeen ateria- tai matkakorvauksesta. Palvelun tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään.

Tetti sovelluksen ensimmäinen versio julkaistaan loppuvuodesta 2018. Tiitus etsii projektin ympärille yhteistyökumppaneita.