Blogi

Tunteita ja tarinoita

Oppilaitosyhteistyö yritysten silmin

Yrityksille oppilaitosyhteistyöllä on monenlaiset muodot. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa työnantajakuvan markkinoinnin opiskelijoille kuin myös alakohtaisen yhteistyön. Yritykseen voidaan löytää opiskelijoista työvoimaa, joka on osaavaa, innostunutta ja...

lue lisää

Palvelu kehittyy ja paranee

Kehitämme Tiitusta jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta, ja olemmekin päivittäneet Tiitukseen paljon uusia ominaisuuksia. Työnhakijoille Tiitus-sovellukseen on tullut muutoksia, jotka parantavat profiilin luomista. Profiili on myös entistä helpompi tehdä...

lue lisää

Tiitus kohtauttaa Turun seudulla

Turun seudulla positiivinen rakennemuutos on vaatinut toimia työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmaa on lähdetty ratkomaan Turun seudun kuntien työllisyys- ja yrityspalveluiden sekä ammatillisten oppilaitosten yhteisillä...

lue lisää

Opiskelijat haluavat lisää yhteyksiä työelämään

Työ ja sen tekeminen ovat tärkeä osa lähes jokaisen ihmisen elämää, mutta etenkin opiskelijoille töiden tekeminen on erityisen tärkeää ja hyödyllistä. Sen lisäksi, että opiskelijat saavat töiden kautta tärkeää kokemusta työelämästä ja elämisen...

lue lisää

Onko opiskelijat jätetty yksin työllistymisen kanssa?

Opiskelijat kokevat, etteivät he saa apua työllistymiseen mistään. Tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selvisi, että puolet opiskelijoista kokee, että he eivät saa apua työllistymiseen mistään. Toisiksi eniten opiskelijat kertoivat saavansa...

lue lisää

Miten menee, ura- ja rekrytointipalvelut?

Ura- ja rekrytointipalveluiden tarkoituksena on edistää oppilaitoksessa opiskelevien ja sieltä valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen siirtymistä. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa opiskelijoiden opinto-ohjausta...

lue lisää

Stressaako?

Opiskelijat kokevat työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisen vaikeaksi ja stressaavaksi. Tämä selvisi tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -kyselytutkimuksesta, sillä noin kolme neljäsosaa opiskelijoista (78%) oli sitä mieltä, että työpaikan löytäminen on...

lue lisää

Tiitus ja HyriaRekry

Hyria on ammatillisen koulutuksen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille pääsääntöisesti Hyvinkään ja Riihimäen alueella. Hyrialla kiinnostus Tiituksen palvelulle lähti tarpeesta palvella työnantajia paremmin sekä...

lue lisää

Digioppeja opiskelijoilta

Digitaaliset laitteet ovat välttämätön osa kuluttajan arkea ja yrityksissä prosesseja on pyritty muokkaamaan digitaalisemmiksi jo usean vuoden ajan. Yleisesti yrityselämässä digitalisaatiolla tarkoitetaan yrityksen toimintatapojen uudistamista, sisäisten...

lue lisää