TET-jakso on tarpeellinen nuoren ammatinvalinnassa

TET-jakso on tarpeellinen nuoren ammatinvalinnassa

Lahdessa peruskouluissa otetaan ensi askeleita TET-jakson digitalisoimisessa. Yksi näistä on Ahtialan koulu, jossa palvelua otetaan käyttöön ensimmäisten joukossa. Tiituksen Tetti-palvelun tarkoituksena on helpottaa TET-jakson koordinointia kokonaisuudessaan. Palvelu helpottaa työnantajaa, opettajaa ja opiskelijaa, sillä lukuisat paperiset lomakkeet saadaan siirrettyä nyt sähköiseen muotoon.

“Kun kaikki prosessin vaiheet ovat kootusti yhdessä paikassa, on asioiden hoitaminen kaikille helpompaa. Nähdäkseni TET-palvelu sovelluksineen on koulun ensimmäinen varsinainen digiloikka, jossa opitaan oikean elämän teknologian käyttöä ja vielä uusimmalla tavalla”, kertoo oppilaanohjauksen lehtori Marjo Eklund Ahtialan koulusta.

Kokemus ja testaus antaa uskoa oman suunnan löytämiseen

TET-jakso on tärkeä mahdollisuus nuorelle saada lisää tietoa työelämästä. Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia kokeilla ja seurata erilaisia työtehtäviä sekä tilaisuuden harjoitella omia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa. Omakohtaiset työelämän kokemukset myös tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

“Vaikka harjoittelussa ei olla kuin keskimäärin kolme viikkoa yläkoulun aikana, on sillä suuri merkitys uravalintojen lisäksi myös oppilaan itsetunnon ja –tuntemuksen, motivaation ja myös yleissivistyksen tukena. TET-jakso on oppilaille tärkeä ja he suhtautuvat siihen vakavasti ja panostavat omalta osaltaan sen onnistumiseen. Moni saa positiivista palautetta toiminnastaan ensimmäistä kertaa ja kun se tulee ”oikeasta maailmasta” on sen merkitys suuri”, Eklund sanoo.

TET-jakson eli työelämään tutustumisjakson suorittaa Suomessa jokainen yläkouluikäinen vuosittain. TET-jakso on suunnattu pääasiassa 8. ja 9. luokkalaisille. Jossain oppilaitoksissa myös lukiolaiset voivat suorittaa TET-jakson ensimmäisenä lukiovuonna. Tutustumisjakson aikana nuori saa valita itselleen mieleisen harjoittelupaikan. Harjoittelu kestää 1-2 viikkoa ja suoritetaan työpaikan ohjauksessa.

TET-jaksossa on paljon mahdollisuuksia työnantajille

Tetti-palvelun tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat ja helpottaa kommunikaatiota eri henkilöiden välillä. Palvelun tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään.

“Monet paikalliset yritykset voivottelevat työvoimapulaa eivätkä alat vedä edes opiskelemaan. Siitä huolimatta TET-paikkoja ei tarjota. Palveluala pelastaa monesti, mutta hyllyttäminen marketissa ei kerro työelämästä kovin paljoa. Esimerkiksi onnistunut TET-harjoittelu päiväkodissa on ollut monelle pojalle kimmoke hakeutua sosiaali-ja terveysalan opintoihin. Ymmärrän, että yrityksissä on kiire eikä aikaa harjoittelijoille ole. Kuitenkin TET-jakso olisi yritykselle helppo tapa markkinoida itseään myös työpaikkana”, Eklund toteaa.

Työnantajille TET-jakso voi olla tuntematon asia. Opiskelijalle ei kuitenkaan välttämättä tarvitse järjestää päivän aikana mitään erityisohjelmaa, riittää, kun hän saa olla mukana seuraamassa työpäivää. Tärkeintä opiskelijalle on antaa mahdollisuus tutustua ja nähdä käytännön työelämää. Opiskelijalle voi antaa työtehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

“Osa yrityksistä ottaa mieluusti työelämään tutustujia. Niistä osa ymmärtää, että kyseessä on tutustuja, ja osa ottaa vastaan ilmaisen työvoiman. Paikkoja on välillä vaikea löytää”, Eklund kertoo.

Tiitus helpottaa entistä enemmän TET-jakson järjestämistä

Tetti-palvelussa nuori pystyy luomaan itselleen osaajaprofiilin, jonka avulla hän voi löytää ja hakea TET-paikkaa lähialueelta. Oppimispäiväkirjan lisäksi nuoret voivat tehdä itsearvioinnin jaksolta ja harjoitella sopimuksen tekemistä työnantajan kanssa. Palvelu toimii kätevästi nuoren omalla mobiililaitteella. Myös opettajat hallinnoivat TET-jaksoa palvelun kautta. Opettajat voivat esimerkiksi tarkkailla opiskelijoiden oppimispäiväkirjamerkintöjä ja antaa sinne peukkuja, kommentteja ja kehuja.

Uusi Tetti-mobiilisovellus helpottaa TET-työpaikkojen koordinointia

Uusi Tetti-mobiilisovellus helpottaa TET-työpaikkojen koordinointia

Tiitus julkaisee uuden digitaalisen ratkaisun peruskoulujen TET-jaksojen hallinnointiin. Nykyisin tutustumisjakson koordinointi ja hallinnointi hoituu vielä pitkälti paperilla, eikä markkinoilla ole sähköisiä ratkaisuja prosessin digitalisointiin.

TET-jakson eli työelämään tutustumisjakson suorittaa Suomessa jokainen yläkouluikäinen vuosittain. TET-jakso on suunnattu 8. ja 9. luokkalaisille. Jossain oppilaitoksissa myös lukiolaiset voivat suorittaa TET-jakson ensimmäisenä lukiovuonna. Tutustumisjakson aikana nuori saa valita itselleen mieleisen harjoittelupaikan. Harjoittelu kestää 1-2 viikkoa ja suoritetaan työpaikan ohjauksessa. Jakson tarkoitus on tarjota nuorelle tietoa ja kokemusta työelämästä.

Tiituksen kehittämä uusi Tetti palvelu tulee helpottamaan koko TET-jakson koordinointia. Palvelu tulee helpottamaan työnantajaa, opettajaa ja opiskelijaa, sillä lukuisat paperiset lomakkeet saadaan siirrettyä nyt sähköiseen muotoon. Palvelu toimii kätevästi nuoren omalla mobiililaitteella. Tetti palvelussa nuori pystyy luomaan itselleen osaajaprofiilin, jonka avulla hän voi löytää ja hakea TET-paikkaa lähialueelta. Hän voi etsiä kartalta mielenkiintoisia yrityksiä ja tutustua heidän toimintaansa.

Myös opettajat hallinnoivat TET-jaksoa palvelun kautta. Opettajat voivat esimerkiksi tarkkailla opiskelijoiden oppimispäiväkirjaa ja antaa sinne peukkuja, kommentteja ja kehuja. Oppimispäiväkirjan lisäksi nuoret voivat tehdä itsearvioinnin jaksolta ja harjoitella sopimuksen tekemistä työnantajan kanssa.

Työnantajille palvelu tarjoaa erilaisia ohjeita ja vinkkejä TET-jakson rakentamisesta yhdessä nuoren kanssa. Työnantaja saa palvelusta tietoa nuorelle soveltuvista työtehtävistä ja voi viestiä myös kätevästi oppilaitoksen suuntaan.

Osaajaprofiili kulkee opiskelija mukana peruskoulusta työelämään

Tiituksen osaajaprofiilin ideana on synnyttää perinteiseen työhakemukseen ja ansioluetteloon verrattava tapa, jossa nuori pystyy kuitenkin tuomaan vahvemmin esille omaa motivaatiotaan ja asennettaan.

Tiituksen toinen perustaja Niklas Litmala toteaa, että etenkin nuoren ja videonatiivin sukupolven on haastavaa tuoda omaa persoonaa esille vain tekstin muodossa. Tiituksessa opiskelija pystyykin kuvaamaan itsestään esimerkiksi lyhyen esittelyvideon sekä lisäämään hakemukseen kuvia suoraan sosiaalisesta mediasta.

”Harmillisen usein nuori koettaa piilottaa omaa persoonaansa ja tehdä ensimmäisestä työhakemuksesta turhan teknisen”, Niklas Litmala sanoo. ”Tulevaisuudessa työnhaun tulisi mielestämme perustua enemmän oman potentiaalin ja persoonan esiintuomiselle, eikä vain aikaisemmin hankitun osaamisen listaamiseen.”

Nuori pystyy hyödyntämään TET-jaksolla tehtyä osaajaprofiilia myös myöhemmin esimerkiksi kesätyönhaussa tai toisen asteen oppilaitokseen siirryttäessä. Osaajaprofiiliin on tällöin linkittynyt automaattisesti jo nuoren ensimmäiset työkokemukset TET-jaksolta.