Tiituksen käyttöönotto ja jalkauttaminen oppilaitoksessa on monivaiheinen prosessi. Tässä 10 vinkkiä, joita noudattamalla uuden palvelun käyttöönotto tapahtuu mutkattomasti ja ketterästi.

1) Perehdytä henkilöstö
Tiituksen käyttöönottovaiheessa on hyvä innostaa ja motivoida koko henkilöstöä urapalveluiden kehittämiseen. Usein opettajilla ja koko henkilökunnalla on erityisiä yhteyksiä oman alansa yrityksiin. On tärkeää, että oppilaitos on sitoutunut yhteen ja selkeään tapaan vastaanottaa yrityksien työpaikkailmoituksia ja erilaisia yhteydenottopyyntöjä. Henkilökunnan perehdyttäminen ja tiedottaminen asiasta onkin erityisen merkityksellistä.

2) Hyödynnä opiskelijoita
Uuden palvelun ja konseptin viestiminen yrityksille ja opiskelijoille vaati aina työtä. Mikä olisikaan parempi tapa kuin hyödyntää itse opiskelijoita. Tiitus-palvelun markkinoinnista voidaan rakentaa opiskelijoille esimerkiksi kannustava ja innostava projektiopintojakso.

3) Me autamme markkinoinnissa
Meidän tehtävämme on auttaa palvelun markkinoinnissa mahdollisimman paljon, vaikka palvelun tiedottamisen suurin vastuu onkin oppilaitoksella. Tiituksen markkinointi toteuttaa oppilaitoksen kanssa yhteiset tiedotteet ja mainokset, joita pystytään hyödyntämään paikallisessa markkinoinnissa ja lehdistössä.

4) Lähesty ja käytä verkostoja hyödyksi
On hienoa asia, että yrityksen ja oppilaitoksen välinen yhteistyö helpottuu. Muista kertoa ja informoida asiasta oppilaitoksen omia verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Omille lähimmille ja tärkeimmille kumppaniyrityksille voi rakentaa esimerkiksi kannustavan kampanjan, jonka avulla yritykset totutetaan käyttämään uutta digitaalista palvelua.

5) Muista tuoda esiin oikea kulma
Tiitus ei ole pelkästään rekrytointikanava, vaan alusta ja mahdollisuus yritysyhteistyön kehittämiselle. Paikalliset yritykset ovat erittäin kiinnostuneita oppilaitosyhteistyöstä. Miettikää yhdessä, mitä eri yhteistyön muotoja teillä olisi yrityksille tarjottavana. Erottukaa oppilaitosyhteistyöllä muista rekrytointikanavista ja tehkää itsestänne houkutteleva yhteistyökumppani.

6) Hyödynnä Tiituksen materiaalit
Tiituksen materiaalipankista löydät paljon hyödyllistä materiaalia. Olemme suunnitelleet ja tehneet yrityksille ja opiskelijoille erilaisia ohjeita ja vinkkejä. Materiaalien joukosta löydät myös selkeitä videoita, jotka opastavat palvelun käytössä.

7) Järjestä workshop- tai aamupalatilaisuus
Yritykset ovat kiinnostuneita olemaan mukana myös yritysyhteistyön kehittämisessä. Tutustu paikallisiin yrityksiin ja järjestä heille workshop- tai aamupalatilaisuus. Tilaisuuksien yhteydessä yrityksiä on helppo tiedottaa ja innostaa myös Tiitus-palvelun käytöstä.

8) Tee yhteistyötä lähialueen muiden koulujen kanssa

Tiituksen yksi ideoista on se, että yritys voi hyödyntää samaa järjestelmää usean eri oppilaitoksen kanssa tapahtuvan yritysyhteistyön organisoinnissa. Mikä olisikaan järkevämpää kuin yhdistää markkinoinnin voimavarat toisen alueen oppilaitoksen kanssa.

9) Hyödynnä sosiaalista mediaa

Urapalveluiden on hyvä näkyä vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. Varsinkin, kun rekrytointi on siirtynyt viime vuosien aikana enemmän ja enemmän verkkoon. Sosiaalisen median ja eri mainosten kautta on hyvä tavoittaa niin opiskelijoita kuin työnantajia.

10) Olkaa aktiivisia ja verkostoitukaa muiden toimijoiden kanssa
Moni muukin toimija murehtii työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista. Olkaa aktiivisena verkostoitumassa myös muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö tuo hyvää näkyvyyttä ja innostaa myös työnantajia.

Tiituksen oppilaitosversio tuo helpon tavan harjoittelu- ja lopputyöpaikkojen etsimiseen, sekä mahdollistaa opiskelijoille portfoliomaisen työnhakijaprofiilin rakentamisen jo opintojen aikana. Oppilaitos voi rakentaa ja ylläpitää palvelun avulla omaa tehokasta kumppaniverkostoa alueen yrityksien ja työnantajien kanssa.